Veiklos sritis

Veiklos sritis

Pagrindinė UAB „Šilalės vandenys“ veikla – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenvietėse gyvenantiems gyventojams ir įmonėms. Bendrovė tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį. Bendrovė aptarnauja 60 vandenviečių, kuriose iš viso eksploatuoja 92 artezinius gręžinius ir 8 vandens gerinimo įrenginius. Bendrovė eksploatuoja 8 nuotekų valymo įrenginius bei 25 nuotekų siurblines.

UAB „Šilalės vandenys“ nuosekliai vykdo savo pagrindinę misiją - patikimai aprūpinti vartotojus tik geros kokybės geriamuoju vandeniu ir gerinti Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenviečių ekologinę būklę surenkant bei išvalant nuotekas taip, kad jos atitiktų teisės aktų nuotekų valymui keliamus reikalavimus ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

Bendrovė aptarnauja 16 114 rajono gyventojų arba 77% Šilalės rajono aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų.

Be pagrindinės veiklos bendrovė teikia šias paslaugas: įrengia vandens apskaitos skaitiklius, eksploatuoja daugiabučių namų vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklus, teikia kitas paslaugas.

X