Svarbi informacija

KONKURSAS „AŠ PIEŠIU VANDENĮ“

Kviečiame visus Šilalės rajono moksleivius dalyvauti UAB „Šilalės vandenys“, Šilalės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame konkurse „Aš piešiu vandenį“.

KONKURSAS
„Aš piešiu vandenį“
I etapas

I. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į aplinkosaugines problemas, suteikti jiems galimybę išreikšti savo požiūrį į vandens saugą ir taršos prevenciją, ugdyti vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.
2. Konkurso uždaviniai:
2.1. Sukurti piešinį, kuris kūrybiškai atspindėtų vandensauginę tematiką;
2.2. Darbuose akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens vartojimu, meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę apie vandens tausojimo ir jo išsaugojimo svarbą.

II. DALYVIAI
3. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai. Konkurse dalyvauja dvi mokinių amžiaus grupės:
I grupė – mokiniai iki 12 metų
II grupė – mokiniai nuo 13 iki 18 metų.


III. KONKURSO SĄLYGOS
4.1. Autorius pateikia 1-3 piešinius, atitinkančius konkurso temą;
4.2. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika;
4.3. Piešiniai bus vertinami atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, meniškumą, idėjos originalumą.
4.4. Prie kiekvieno darbo turi būti pateikti šie duomenys: piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), klasė, mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas, konkursui padėjusio pasiruošti mokytojo vardas, pavardė, mokytojo kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
5.1. Konkurso pirmojoje dalyje dalyvaus visi piešiniai, pristatyti į UAB „Šilalės vandenys“, adresu  Rytinio Kelio g. 4, 75122 Šilalė, iki 2020 m. kovo 16 d.
5.2. Konkurso darbus vertins komisija sudaryta iš 5 narių: 2 atstovai iš Šilalės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus, 2 atstovai iš UAB „Šilalės vandenys“ kolektyvo, 1 profesionalus dailininkas.
5.3. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2020 m. kovo 20 d. tinklalapyje www.silalesvandenys.lt bei apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais.
5.4. Konkurso organizatoriai pasirūpins, kad pirmųjų vietų laimėtojų piešiniai dalyvautų konkurso II etape, kurį organizuoja Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos neformaliojo švietimo centru.
5.5. Konkurso baigiamasis renginys vyks Vilniuje 2020 m. gegužės 5 d.    

V. AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ ĮSIGIJIMO TVARKA
6.1. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa LVTA nuosavybe.
6.2. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija pasilieka teisę eksponuoti darbus parodose ir spausdinti savo leidiniuose.


Organizatoriai:
UAB „Šilalės vandenys“
Šilalės rajono savivaldybės Švietimo skyrius

 

 

 

 

X