Didkiemio ir Nevočių vandenvietėje baigti montuoti nauji vandens gerinimo įrenginiai

UAB ,,Šilalės vandenys“ per 2023 metus įrengė vandens gerinimo įrenginius Didkiemio ir Nevočių vandenvietėse. Pastatyti konteinerio tipo nameliai ir juose sumontuoti vandens filtrai ir kita įranga. 

Sutartis pasirašyta su UAB ,,Vandens kodas“, kuris ir pastatė visą reikalingą įrangą. Didkiemyje įrengta dviejų pakopų vandens gerinimo įranga, kadangi suvartojama daugiau vandens ir išgręžtas naujas vandens gręžinys, o Nevočiuose – vienos pakopos vandens filtrai. 2023 metų kovo 30 dieną, Šilalės rajono savivaldybės taryba pavedė UAB ,,Šilalės vandenys“ direktoriui vykdyti vandens gerinimo įrenginių Didkiemyje ir Nevočiuose projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbus ir įsipareigojo skirti iki 60 tūkstančių eurų šiems darbams atlikti. Deja, jų nepakanka abiejų vandenviečių vandens gerinimo stočių įrengimui, tai trūkstamų lėšų prisidės UAB ,,Šilalės vandenys“. Abiejų vandenviečių atlikti vandens tyrimai, vandens kokybė atitinka Lietuvos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas. Iki 2029 metų su Europos Sąjungos pagalba ir Šilalės rajono savivaldybės prisidėjimu planuojama pastatyti vandens gerinimo stotis Obelyno, Biržų Lauko, Bilionių, Drobūkščių ir Tenenių vandenvietėse.