Iždonų vandenvietės vanduo vėl tinkamas vartoti

            2020 m. rugpjūčio 7 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentas pateikė raštą, kuriuo buvo nuspręsta sustabdyti Iždonų vandenvietės geriamojo vandens tiekimą, nes geriamajame vandenyje nustatytas arseno kiekis viršijo Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 nustatytą ribinę vertę. Nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d. geriamasis vanduo vartotojams buvo tiekiamas alternatyviu būdu (perkamas fasuotas geriamasis vanduo ir atvežamas geriamojo vandens vartotojams).

            Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 25 d. buvo pastatyti ir pradėjo veikti vandens gerinimo įrenginiai Pagrybio kaime esančioje Iždonų vandenvietėje. 2020 spalio 10 d. iš naujųjų gerinimo įrenginių paimtas mėginys arseno normai nustatyti. Remiantis vandens tyrimų protokolu Nr. 3416, 2020-10-09 nustatyta, kad rastas arseno kiekis geriamajame vandenyje yra 4 µg/l (norma 10µg/l).

            Pateikus prašymą dėl vandenvietės veiklos atnaujinimo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento specialistai paėmė pakartotinį mėginį iš Iždonų vandenvietės gerinimo įrenginių. Gautas arseno rodiklio kiekis atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, tad 2020-10-20 gautas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo.

Iždonų vandenvietės vandenį vartojantys Pagrybio ir Iždonų gyventojai informuoti sms žinutėmis, jog vanduo vėl tinkamas ne tik buitinėms reikmėms, bet ir maistui ruošti.