Paežerio vandenvietės vanduo vėl tinkamas vartoti

Informuojame, kad Paežerio vandenvietėje buvo pastatyti ir pradėjo veikti vandens gerinimo įrenginiai. 2021-10-26 paimtas mėginys arseno normai vandenyje nustatyti. Vadovaujantis tyrimų protokolu Nr. 5021, rastas arseno kiekis vandenyje 4 µg/l (norma 10µg/l).

Pateikus prašymą dėl vandenvietės veiklos atnaujinimo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento specialistai paėmė pakartotinį mėginį iš gerinimo įrenginių, kurių vandenį šiuo metu ir vartoja Paežerio gyventojai. Gautas arseno rodiklio kiekis atitiko Lietuvos higienos normų HN 24:2017 reikalavimus, tad 2021-10-29 gautas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo. Paežerio vandenvietės vandenį vartojantys gyventojai informuoti sms žinutėmis, jog vanduo vėl saugus ir tinkamas ne tik buitinėms reikmėms, bet ir maistui ruošti.