KALTINĖNUOSE IR TRAKSĖDYJE UŽBAIGTI STATYBOS DARBAI

             Projekte “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 užbaigti statybos darbai 2020-04-15

2020 metų kovo 12 d. užbaigti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ statybos darbai- rekonstruoti esami nuotekų valymo įrenginiai Kaltinėnų miestelyje bei pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Traksėdyje.

Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus atliko rangovas UAB „Kvėdarsta“, vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje pastatė rangovas UAB „Infes“.

2018-08-30 LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra su projekto vykdytoju UAB „Šilalės vandenys“ pasirašė projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ sutartį. Projekto partneris yra Šilalės rajono savivaldybės administracija, kuri prisideda prie vandentvarkos projekto finansavimo.

Projekto biudžetas 444 868,24 Eurų, Europos Sąjungos fondų lėšos-124 738,80 Eurų, 320 129,44 Eurų skiria Šilalės rajono savivaldybė.

Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnuose ir Traksėdyje.

Rekonstravus esamus nuotekų valymo įrenginius padidėjo centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų surinkimo tinklų, miestelio ir regiono gruntiniai bei paviršiniai vandenys bus geriau apsaugoti nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, naujai pastatytais vandens gerinimo įrenginiais Traksėdyje paslaugų tiekėjas UAB „Šilalės vandenys“ dabar galės tiekti gyventojams kokybišką LR higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį, nuotekų surinkimo kokybės paslauga bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų), o geriamojo vandens teikiamų paslaugų kokybė - 210 gyventojams (84 būstams).