Užbaigtas projekto įgyvendinimas Kaltinėnuose ir Traksėdyje

             Užbaigtas projekto “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0006, įgyvendinimas

2021 metų kovo 31 d. užbaigtas projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ įgyvendinimas. Projekto vykdymo metu rekonstruoti esami nuotekų valymo įrenginiai Kaltinėnų miestelyje, įrengtas gręžinys bei pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Traksėdyje. Visi statybos darbai buvo užbaigti 2020 metų pavasarį, tačiau iki šių metų kovo 15 dienos vyko pastatytų objektų pranešimo apie defektus laikotarpis, per kurį nebuvo nustatyta jokių defektų įrenginiuose.

2018-08-30 LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra su projekto vykdytoju UAB „Šilalės vandenys“ pasirašė projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ sutartį. Projekto partneris buvo Šilalės rajono savivaldybės administracija, kuri finansavo dalį vandentvarkos projekto.

Numatytas projekto biudžetas 444 868,24 Eurų, Europos Sąjungos fondo lėšos sudarė 124 738,80 Eurus, 320 129,44 Eurų skyrė Šilalės rajono savivaldybė.

Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys - geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnuose ir Traksėdyje.

Projekte pasiekti visi fiziniai ir stebėsenos rodikliai-nuotekų tvarkymo paslaugos pagerintos 145 gyventojams, vandens tiekimo paslaugos pagerintos 210 gyventojų. Iki projekto įgyvendinimo didžioji dalis Kaltinėnų mstl. gyventojų naudojosi 30 metų senumo, neefektyvia, nekokybiška ir neekonomiška nuotekų tvarkymo sistema, dalis gyventojų nuotekas tvarkė savarankiškai. Rekonstravus esamus nuotekų valymo įrenginius padidėjo centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų surinkimo tinklų, išvalytos nuotekos išleidžiamos į Akmenos upę, miestelio ir regiono gruntiniai bei paviršiniai vandenys yra geriau apsaugoti nuo išleidžiamų nuotekų poveikio. Nuo šiol rekonstravus esamus nuotekų valymo įrenginius Kaltinėnų miestelyje ir įrengus naują gręžinį bei pastačius naujus vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje, paslaugų tiekėjas UAB „Šilalės vandenys“ gali tiekti gyventojams kokybišką, Lietuvos Respublikos higienos normas atitinkantį geriamą vandenį bei efektyviai tvarkyti nuotekas.

Kaltinėnų miestelio gyventojai, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų, kviečiami aktyviai kreiptis į UAB „Šilalės vandenys“, adresu Rytinio Kelio g. 4, Šilalė. Dėl prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų pasiteirauti galima paskambinus telefono numeriais 8 449 70026 arba 8 610 74007.