Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Informuojame apie perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazines kainas, kurios vienašališkai nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. O3E–1136 „Dėl UAB „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo vartotojų aptarnavimo paslaugų mokestį, kuris nustatytas Šilalės rajono tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimu.

Informacija apie kainų ir mokesčių pasikeitimą

 

 

 

UAB „Šilalės vandenys“ informuoja apie perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kuriuos suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-181 ir vienašališkai nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E–221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ (kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu) .

Perskaičiuotos bazinės kainos įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ir taikomos nuo 2018 m. spalio 1 d.

          2018 m. liepos 20 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas Nr. O3E-221 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ skelbiamas internetiniame puslapyje www.vkekk.lt, Šilalės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.silale.lt ir UAB ,,Šilalės vandenys“ internetiniame puslapyje www.silalesvandenys.lt

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – 5,66 Eur/m3

X