ES parama vandentvarkos ūkyje

STATOMI VANDENS KOKYBĖS GERINIMO ĮRENGINIAI BURKĖNŲ IR GIRDIŠKĖS KAIMUOSE

ŠILALĖS RAJONE STATOMI VANDENS KOKYBĖS GERINIMO ĮRENGINIAI BURKĖNŲ IR GIRDIŠKĖS KAIMUOSE

UAB ,,Šilalės vandenys“ įgyvendina projektą ,,Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone“, finansuojamą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ir UAB ,,Šilalės vandenys“ lėšomis.

Užbaigtas projekto įgyvendinimas Kaltinėnuose ir Traksėdyje

             Užbaigtas projekto “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0006, įgyvendinimas

2021 metų kovo 31 d. užbaigtas projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ įgyvendinimas. Projekto vykdymo metu rekonstruoti esami nuotekų valymo įrenginiai Kaltinėnų miestelyje, įrengtas gręžinys bei pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Traksėdyje. Visi statybos darbai buvo užbaigti 2020 metų pavasarį, tačiau iki šių metų kovo 15 dienos vyko pastatytų objektų pranešimo apie defektus laikotarpis, per kurį nebuvo nustatyta jokių defektų įrenginiuose.

KALTINĖNUOSE IR TRAKSĖDYJE UŽBAIGTI STATYBOS DARBAI

             Projekte “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 užbaigti statybos darbai 2020-04-15

2020 metų kovo 12 d. užbaigti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ statybos darbai- rekonstruoti esami nuotekų valymo įrenginiai Kaltinėnų miestelyje bei pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Traksėdyje.

Kaltinėnuose užbaigti visi statybos darbai

                 Projekte “Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 užbaigti visi statybos darbai

2016 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra su projekto vykdytoju UAB „Šilalės vandenys“ pasirašė projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“, įgyvendinamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijų veiksmų programą, sutartį. Projekto partneris - Šilalės rajono savivaldybės administracija, kuri skyrė dalį lėšų projekto įgyvendinimui.

ES parama vandentvarkos ūkiui

               2013 metais sėkmingai užbaigtas UAB „Šilalės vandenys“ vykdytas projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto, UAB „Šilalės vandenys“ ir projekto partnerio Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

X