Veiklos sritis

Pagrindinė UAB „Šilalės vandenys“ veikla – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenvietėse gyvenantiems gyventojams ir įmonėms.

Bendrovė aptarnauja 52 vandenvietes, kuriose iš viso eksploatuoja 77 artezinius gręžinius ir 17 vandens gerinimo įrenginių. UAB „Šilalės vandenys“ tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį. Bendrovė eksploatuoja 9 nuotekų valymo įrenginius bei 41 nuotekų siurblinę.

UAB „Šilalės vandenys“ nuosekliai vykdo savo pagrindinę misiją - patikimai aprūpinti vartotojus tik geros kokybės geriamuoju vandeniu ir gerinti Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenviečių ekologinę būklę surenkant bei išvalant nuotekas taip, kad jos atitiktų teisės aktų nuotekų valymui keliamus reikalavimus ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

Bendrovė aptarnauja apie 16 000 rajono gyventojų arba beveik 74% Šilalės rajono aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų.

X