Veiklos sritis

Pagrindinė UAB „Šilalės vandenys“ veikla – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenvietėse gyvenantiems gyventojams ir įmonėms.

Bendrovė aptarnauja 50 vandenviečių, kuriose iš viso eksploatuoja 93 artezinius gręžinius ir 22 vandens gerinimo įrenginius. UAB „Šilalės vandenys“ tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį. Bendrovė eksploatuoja 9 nuotekų valymo įrenginius bei 48 nuotekų siurblines.

UAB „Šilalės vandenys“ nuosekliai vykdo savo pagrindinę misiją patikimai aprūpinti vartotojus tik geros kokybės geriamuoju vandeniu ir gerinti Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenviečių ekologinę būklę surenkant bei išvalant nuotekas taip, kad jos atitiktų teisės aktų nuotekų valymui keliamus reikalavimus ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

Bendrovė aptarnauja apie 16 000 rajono gyventojų arba beveik 74% Šilalės rajono aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų.

X