Geriamojo vandens kokybė

Geriamojo vandens kokybės kontrolė

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

UAB ,,Šilalės vandenys“ vykdo geriamojo vandens tiekimą Šilalės rajono gyventojams.  Išvalytą ir Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus atitinkantį vandenį gauna 85% UAB "Šilalės vandenys" geriamojo vandens vartotojų. Šilalės, Bijotų, Bytlaukio, Gineikių, Jomantų, Jucaičių, Juodainių, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Šiauduvos, Tenenių, Pajūralio, Pajūrio, Požerės, Upynos, Traksėdžio bei Iždonų vandenvietėse veikia vandens gerinimo įrenginiai, likusiose vandenvietėse vanduo gyventojams tiekiamas tiesiai iš gręžinio.

Siekdami įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Šilalės vandenys“ atlieka geriamojo vandens kontrolę remdamiesi Tauragės bei Klaipėdos laboratorijose gautais vandens tyrimų protokolais. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento specialistai, kurie vadovaujasi kasmet naujai tvirtinamu ir derinamu programinės priežiūros planu.

Šilalės rajono geriamojo vandens kokybė 2020 metais.

UAB „Šilalės vandenys“ vykdo geriamojo vandens programinę priežiūrą 50 vandenviečių. Per 2020 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti visi Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 reikalaujami mėginiai ir nustatyti 4069 rodikliai. Šilalės miesto vandenvietėje visi paimti mėginiai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Vandenvietėse, kuriose jau yra gerinimo įrenginiai, problemų su vandens kokybe nėra. Periodiškai atliekant vandens tyrimus mažesnėse vandenvietėse pastebėta, kad mikrobinės taršos vandenyje nėra, tačiau amonio, geležies bei mangano junginių, kurie gali įtakoti vandens spalvą, drumstumą, skonį bei kvapą, vandenyje yra per daug – šiemet Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimų neatitiko 392 rodikliai.

Daugiau informacijos apie vandenvietėse atliktus tyrimus bei jų rezultatus galite rasti žemiau pateiktose ataskaitose:

2020 metų geriamojo vandens kokybės ataskaita

2019 metų geriamojo vandens kokybės ataskaita

2018 metų geriamojo vandens kokybės ataskaita (.rar)

Vandenviečių skirstomojo tinklo programinės priežiūros planas 2017 metams (pdf)

2017 metų geriamojo vandens kokybės ataskaita (.rar)

2016 metų geriamojo vandens kokybės ataskaita (.rar)

X