Geriamojo vandens kokybė

Geriamojo vandens kokybės kontrolė

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

UAB „Šilalės vandenys“ vykdo geriamojo vandens tiekimą Šilalės rajono gyventojams.  Išvalytą ir Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus atitinkantį vandenį gauna 86% UAB „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens vartotojų. Šilalės, Bijotų, Bytlaukio, Gineikių, Jomantų, Jucaičių, Juodainių, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Šiauduvos, Tenenių, Pajūralio, Pajūrio, Požerės, Upynos, Traksėdžio, Iždonų, Andriejaičių, Palentinio, Paežerės ir Girdiškės vandenvietėse veikia vandens gerinimo įrenginiai, likusiose vandenvietėse vanduo gyventojams tiekiamas tiesiai iš gręžinio.

Siekdami įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Šilalės vandenys“ atlieka geriamojo vandens kontrolę remdamiesi Tauragės bei Klaipėdos laboratorijose gautais vandens tyrimų protokolais. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento specialistai, kurie vadovaujasi kasmet naujai tvirtinamu ir derinamu programinės priežiūros planu.

Šilalės rajono geriamojo vandens kokybė 2021 metais.

UAB „Šilalės vandenys“ vykdo geriamojo vandens programinę priežiūrą 49 vandenviečių. Per 2021 metus iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti visi Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 reikalaujami mėginiai ir nustatyti 3705 rodikliai.

Daugiau informacijos apie vandenvietėse atliktus tyrimus bei jų rezultatus galite rasti žemiau pateiktose ataskaitose:

2023 metų I ketv. geriamojo vandens kokybės ataskaita

2021-04-20 gauta išlyga iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos tiekti vartotojams geriamąjį vandenį, kurio kokybės (indikatorinių) rodiklių vertės viršija Lietuvos higienos normas HN 24:2017 “

X