Naujienos

Šilalėje vyksta planinis vandens skaitiklių keitimas

                  Vandens skaitiklis – prietaisas skirtas pratekančiam vandens debitui išmatuoti ir už jį atsiskaityti. Bėgant laikui skaitiklių matavimų tikslumas mažėja, todėl būtina reguliariai atlikti metrologinę patikrą arba pakeisti skaitiklį nauju. Pagal Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, pastatų įvadinių skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra 2 metai, o daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra 6 metai.

      Kaip ir kiekvieną rudenį, UAB „Šilalės vandenys“ pradėjo vykdyti planinius vandens skaitiklių keitimo darbus Šilalės mieste bei Šilalės rajone. Siekiant, kad įvestų vandens skaitiklių parodymai būtų itin tikslūs, prietaisai turi būti tinkamai sumontuoti - patalpos oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C, o skaitikliai turi būti sumontuoti lengvai prieinamoje vietoje, kuri būtų patogi ne tik rodmenų nustatymui, bet ir eksploatacijai. Vandens skaitiklio ir jo pajungimo dalių neturi veikti mechaniniai perkrovimai dėl vamzdyno poveikio.

Dėl ilgo eksploatacijos laiko skaitiklių matavimų tikslumas gali nukrypti nuo normos ir padidėti keliais ar net keliolika procentų, todėl ne tik įmonės darbuotojai, bet ir vandens vartotojai turėtų būti suinteresuoti naujų skaitikliu montavimu. Maloniai prašome sudaryti sąlygas pakeisti šalto vandens apskaitos prietaisą.

Vykdant planinius vandens skaitiklių keitimo darbus tenka susidurti su situacija, kai skaitikliai užstatomi spintelėmis, voniomis, tualetais, padaromos įvairios gipso kartono sienelės ir paliekamas tik langas skirtas patikrinti skaitiklio rodmenis. Norime priminti Šilalės miesto ir rajono gyventojams,  kad skaitiklius reikia prižiūrėti, o sugedus – pakeisti, todėl priėjimas prie skaitiklio turi būti patogus. Vykdant remonto ar apdailos darbus negalima uždengti skaitiklio prijungimo antgalių ir vandens uždaromųjų ventilių bei tvirtinimo veržlių.

Jei vandens skaitiklio metrologinės patikros galiojimo laikas pasibaigęs, o klientas nesudaro sąlygų skaitiklį pakeisti tvarkingu, tai geriamojo vandens suvartojimas, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens suvartojimo normas. 

Norime priminti, kad vandens skaitiklių negalima ne tik užstatyti, bet ir ardyti, gręžti, deformuoti, naudoti magnetus ar kitaip juos gadinti. Taip pat draudžiama savavališkai nuimti vandens skaitiklius, juos perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nuimti plombas.

X