Svarbi informacija

KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-OS) PAREIGOMS EITI

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Šilalės vandenys“, kodas 176523470, buveinės adresas Rytinio Kelio g. 4, 75122, Šilalė, skelbia konkursą UAB ,,Šilalės vandenys“ direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigoms eiti. Darbo užmokestis 1920,00 eurų neatskaičius mokesčių.

Kvalifikaciniai reikalavimai keliami kandidatams UAB ,,Šilalės vandenys“ direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigoms eiti:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip trijų metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • puikiai mokėti lietuvių kalbą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, AutoCad, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 • žinoti UAB ,,Šilalės vandenys“ struktūrą ir darbo organizavimo tvarką, vystomus gamybos procesus, pajėgumus ir teikiamas paslaugas;
 • žinoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių vandentvarkos įmonių veiklą, reikalavimus;
 • žinoti vandentvarkos ūkio technologijos pagrindus, mokslo ir technikos pasiekimus vandentvarkos srityje bei pažangių vandentvarkos įmonių patirtį;
 • žinoti darbo saugos ir sveikatos, civilinės saugos, saugos technikos, statybos, gamybinės sanitarijos ir gaisrinės saugos taisykles ir normas.

Privalumas teikiamas kandidatams turintiems galiojantį Darbų saugos pažymėjimą vykdyti Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

Kandidatai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • įgytą kvalifikaciją ir (ar) jos kėlimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (diplomai, pažymėjimai, sertifikatai, licencijos);
 • darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • informaciją apie tai, kur ir kokias pareigas šiuo metu eina;
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

Kandidatų dokumentai priimami nuo 2021m. rugsėjo 21 d.,  10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną), tai yra iki 2021 m. spalio 5 d. įskaitytinai, adresu Rytinio Kelio g. 4, Šilalė, UAB ,,Šilalės vandenys“.

Kandidatų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio datą ir laiką kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.

Informacija taip pat skelbiama UAB ,,Šilalės vandenys“ internetinėje svetainėje www.silalesvandenys.lt ar teikiama telefonu 8 449 74205.

X