Svarbi informacija

Paežerio vandenvietės vanduo vėl tinkamas vartoti

             2020 m. rugpjūčio 5 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentas pateikė raštą, kuriuo buvo nuspręsta sustabdyti Paežerio vandenvietės.) geriamojo vandens tiekimą, nes geriamajame vandenyje nustatytas arseno kiekis viršijo Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 nustatytą ribinę vertę. Nuo 2020 m. rugpjūčio 5 d. geriamasis vanduo vartotojams buvo tiekiamas alternatyviu būdu (perkamas fasuotas geriamasis vanduo ir atvežamas geriamojo vandens vartotojams).

               Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 28 d. buvo išgręžtas naujas gręžinys Nr.2 Paežerio kaime esančioje Paežerio vandenvietėje. 2020 spalio 8 d. iš naujojo gręžinio paimtas mėginys arseno normai nustatyti. Remiantis vandens tyrimų protokolu Nr. 3404, 2020-10-09 nustatyta, kad rastas arseno kiekis geriamajame vandenyje yra 4 µg/l (norma 10µg/l).

                Pateikus prašymą dėl vandenvietės veiklos atnaujinimo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento specialistai paėmė pakartotinį mėginį iš naujojo gręžinio, kurio vandenį šiuo metu ir vartoja Paežerio gyventojai. Gautas arseno rodiklio kiekis atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, tad 2020-10-14 gautas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo.

                Paežerio vandenvietės vandenį vartojantys gyventojai informuoti sms žinutėmis, jog vanduo vėl tinkamas ne tik buitinėms reikmėms, bet ir maistui ruošti.

X